Oppføringer av Anders Timberlid

Då rocken kom til Høyanger

Forfattar: Anders Timberlid Midt i 1960-åra slo den moderne ungdomskulturen gjennom i Høyanger. Denne var på mange måtar ulik distriktet omkring. Industrien hadde ført til ei modernisering ved at folk her lettare tok inn impulsar frå dei store byane. Forbrukarsamfunnet slo raskare gjennom, og folk hadde betre råd enn på bygdene omkring.