Oppføringer av Brit-Marie Follevåg

The Impossible Profession

  Scott Miller, psykolog frå Chicago og Kerstin Søderstrøm, psykolog får Norge  vitja sist veke Sogndal. Miller syner til studie frå USA som har funne at fagpersonar ikkje er blitt flinkare til å behandle pasientar dei siste 40 åra. Vi har meir kunnskap om kva som verkar, men ikkje korleis.