Oppføringer av Oddmund Hoel

Krohn-seminaret 27/2: Pål Berg Svenungsen – Hva var korstogene?

Tid: onsdag 27. februar kl 10:15-11:30 Rom: Gravenstein (H-2075), Høgskulebygget Pål Berg Svenungsen: Hva var korstogene? Drøfting av utkast til kapittel i innføringsbok. Den 27. november 1095 holdt pave Urban II (r.1088-1099) en tale på et kirkekonsil i Clermont, i Auvergne-regionen sentralt i Frankrike. I denne talen tok paven til orde for en militærkampanje, rettere […]

Frå gymnas til høgskulebygg

Tale ved opninga av Bragebygget 30. januar 2019 Av Rasmus Stokke Gratulerer med dagen til dykk alle! Gymnasbygget i Sogndal blei bygd midt på 1960-talet. Viss ein spåmann eller kvinne den gongen på opninga hadde sagt at i januar 2019 kom det til å vere ein svær høgskule på Vestlandet med 16000 studentar og 1800 […]

Dansk i svensketida

Innlegg på lanseringseminaret for «Norsk språkhistorie» (I–IV), Nasjonalbiblioteket i Oslo 22. januar 2019 (program) Mitt kapittel i band 4, Tidslinjer, dreiar seg om den 91 år lange unionstida med Sverige. Perioden er ei paradegrein i norsk språkhistorie, med kjendisar som Henrik Wergeland og P.A. Munch, og ikkje minst Knud Knudsen og Ivar Aasen. Eit relevant […]

Historikaren Anders Timberlid

Innlegg på Krohn-seminaret 25. mai 2018 Av Gunnar Yttri Kjære Anders! Kjære alle frammøtte til dette seminaret der me markerer at førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet, Anders Timberlid (fødd i 1951), går av med pensjon.  Historikaren Anders – frå lokalhistorie i Kaupanger til fylkessoga for Sogn og Fjordane. Tittelen for mi vesle innleiing […]

Krohn-seminaret: Historikaren Anders Timberlid

Forskar, forfattar og lærar Førsteamanuensis Anders Timberlid har i mange år vore ein sentral fagperson ved utdanninga i samfunnsfag og historie i Sogndal. Korleis har Anders vore som lærar? Kva har han forska på? Kva har han skrive?  Kva tenkjer Anders sjølv om arbeidet sitt ved høgskulen? Desse spørsmåla vert svara på i Krohn-seminaret fredag 25. […]

Krohn-seminaret: Gunnar Yttri om utbygginga av småkraftverk

Tid: Fredag 2. mars kl 10.15-11.30 Stad: Stort møterom, Fossbygget 1. høgda, Sogndal Gunnar Yttri: Lokal von, global ambisjon. Utbygginga av småkraftverk i Noreg med særskilt blikk på Sogn og Fjordane Yttri presenterer utkast til ein artikkel som vil bli kommentert og drøfta. Om temaet: Ved moderniseringa og industrialiseringa på 1900-talet vart Noreg ein av verdas […]

150-årsdag

I dag er det 150 år sidan hendinga som gjorde Henrik Krohn så kjend at det var aktuelt å kalle opp krohnargument etter han. Den 21. januar 1868 vart Vestmannalaget i Bergen skipa som det fyrste mållaget i landet. Krohn var initiativtakar og fyrste formann, og han hadde i fleire år vore heilt sentral i […]

Medan me ventar på valet

Klar for valnatta? Det kan ta si tid før resultatet er klart, så i ventetida er det her litt lesestoff om stortingsvala i Sogn og Fjordane etter krigen. Valdeltakinga Sidan 1980-åra har valdeltakinga i Noreg gått ned. Her er det likevel ei interessant utvikling om ein ser Sogn og Fjordane i høve til landssnittet og […]

HiSF-budsjettet – om 2,5 %-kuttet

I går vedtok høgskulestyret budsjettet for 2016. Den tildelte budsjettramma i statsbudsjettet hadde ein grei auke og gjorde det ikkje naudsynt med kutt i seg sjølv, men det vart vedteke å kutta 2,5 % flatt i undervisningsressursen for å frigjera midlar til styrkt FoU-satsing. Det har vore brei semje om at det må flyttast ressursar […]