Oppføringer av Oddmund Hoel

Struktursaka – innlegg på fagdagen

Forfattar: Oddmund Hoel «Slik ser eg føre meg HiSF i 2020 i eit landskap med færre institusjonar». Det var hovudtema på fagdagen for alle tilsette ved HiSF 23.1.2015, og her er innlegget eg heldt. 2020 er om fem år. Det er ei æve i politikken, men kort tid i vår bransje. Same kva som skjer […]

Modernisering i kjølvatnet til amtsdampskipa

Forfattar: Oddmund Hoel Frygtelig Dødsmaade. Fra Næsse i Kvamsø Sogn ved Sognefjorden berettes B. Afbl. at da Dampskibet «Hornelen» den 28de Oktober skulde lægge til ved Stoppestedets Brygge hændte følgende skrækkelige Tildragelse. Her saavel som ved, man kan gjerne sige, hvert Dampskibsstoppested er det Regel, at før Skibet lægger til Bryggen styrter mange Personer Hals […]