The Impossible Profession

 

Scott Miller, psykolog frå Chicago og Kerstin Søderstrøm, psykolog får Norge  vitja sist veke Sogndal. Miller syner til studie frå USA som har funne at fagpersonar ikkje er blitt flinkare til å behandle pasientar dei siste 40 åra. Vi har meir kunnskap om kva som verkar, men ikkje korleis.

Les mer

Førde-helt verd eit minnesmerke i Førde?

Til sommaren er det 80 år sidan den spanske borgarkrigen byrja.  18 år gamle Martin Schei frå Førde ofra livet i kampen for demokratiet og mot militærdiktaturet. Bør det reisast eit minnesmerke i Førde?

Les mer

Grådige tjenere, eller mat & moral

 

Mat er mer enn bare noe mennesker trenger for å overleve. For 1700-tallets tjenestefolk handlet mat i stor grad også om moral.

Les mer

Isbjørn og boiled beef: 1800-tallets polarmat

av Ulrike Spring og Johan Schimanski

Mat og drikke har alltid spilt en avgjørende rolle for polarekspedisjoner. I områder med lite naturlig vekst er mat vanskelig å få tak i og lett å gå tom for.

Les mer

HiSF med presentasjon på Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling konferanse.

Forfattar: Arnold Goksøyr

Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling – NFSU sin 24. konferanse vart arrangert i Stockholm i vår og samla 100 klinikarar og forskarar frå Noreg, Sverige og Danmark.

Les mer

Bokslepp på Wien Museum

Tekst av: Ståle Sårheim og Ulrike Spring

Passagiere des Eises. Polarhelden und arktische Diskurse 1874 – heiter boka som blei slept ved Wien Museum tysdag 13. januar. Ulrike Spring, 1. amanuensis i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Johan Schimanski, 1. amanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo har skreve boka med utgangspunkt i den Austerrikske–Ungarske polarekspedisjonen (1872-74). Ulrike Spring arbeidde som kurator på museet frå 2003 – 2007.

Les mer

Me kan ikkje flagge ut Sognefjorden

Fofattar: Helene Maristuen

Toppbilde av Nærøyfjorden. Bilde: Katrin Moe

Det sa Atle Hovi, adm. direktør på Beitostølen resort på næringsseminaret som høgskulen og Vestlandsforsking arrangerte førre veka. Hovi peika på kor viktig det er å satse på det unike, det som konkurrenten ikkje har.

Les mer

Lykke og slit for “liten” og stor

Forfattar: Ole-Martin Hitland

Deling av erfaringar frå eit langt liv med omsorgsansvar for eit spesielt menneske….
Les mer

“A hidden history?”

Forfattar: Ole-Martin Hitland

….om mellom anna medisinske eksperiment, drap og stigmatiserande haldingar til menneske med utviklingshemming. Kva kan historia lære oss? Les mer