Modernisering i kjølvatnet til amtsdampskipa

Forfattar: Oddmund Hoel Frygtelig Dødsmaade. Fra Næsse i Kvamsø Sogn ved Sognefjorden berettes B. Afbl. at da Dampskibet «Hornelen» den 28de Oktober skulde lægge til ved Stoppestedets Brygge hændte følgende skrækkelige Tildragelse. Her saavel som ved, man kan gjerne sige, hvert Dampskibsstoppested er det Regel, at før Skibet lægger til Bryggen styrter mange Personer Hals […]